எமது பார்வை

  • பூனையின் பாசம்!!

    https://fb.watch/lGGHY_u7ce/?mibextid=Nif5oz பூனைக்குட்டி ஒன்று தன் தாய் பூனையிடமிருந்து தொலைந்து போனது. தன் குட்டியை மீண்டும் அம்மா பூனை கண்டதும், அந்த அம்மா தன் குட்டியை திட்டி, பின்னர்…

  • எம் பாதைக்கொரு வாழ்த்தொலி!!

    வானவெளியில் நீண்டு உலாவும் தமிழ் .இனிதாய், வண்ணமாய், ஒளியாய், ஒலியாய், செய்திகளாய், இலக்கிய நீரூற்றாய் உலகெல்லாம் பரப்ப “ஐவின்ஸ் தமிழ் “என்ற இணையத்தளம் புதிதாய் பிறப்பெடுக்கிறது. பேரொளி…

  • புதுமையின் தடம்பதித்து எமக்கென்று ஒரு பாதை…….

    அன்புசார் உறவுகள், வாசகப்பெருமக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு நிறைந்த வணக்கங்கள்!! நீதியையும் தருமத்தையும் நிலைநாட்டுவதற்காகவும் உரிமைகளையும் உண்மைகளையும் பாதுகாப்பதற்காகவும் செந்நெறிகளை உரத்துச் சொல்வதற்காகவும் உயிர்துறந்த அத்தனை பேருக்கும் எமது…

Back to top button