எமது பார்வை

எம் பாதைக்கொரு வாழ்த்தொலி!!

ivins

வானவெளியில் நீண்டு உலாவும் தமிழ் .இனிதாய், வண்ணமாய், ஒளியாய், ஒலியாய், செய்திகளாய், இலக்கிய நீரூற்றாய் உலகெல்லாம் பரப்ப “ஐவின்ஸ் தமிழ் “என்ற இணையத்தளம் புதிதாய் பிறப்பெடுக்கிறது.

பேரொளி தந்த, கார்த்திகை மாதத்தில் செங்கதிராய் வட்டமிட, உங்கள் இல்லம் தேடி வருகிறது .
ஒரு திருக்குறள் நூல் போன்று இலக்கிய ஓவியமாய் உலக இலக்கியத்தை பேசும் இணையத் தமிழாய்…. அறிவு ஊற்றெடுக்கும் அருவி போன்று வளரவேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன்.

ஐவின்ஸ் தமிழ் இணைய இயக்குநர்கள் பத்தி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் . எனது வாழ்த்துக்களும் அன்பும் உரித்தாகட்டும்.


அன்புடன்
குடத்தனைஉதயன்

Leave a Reply

Back to top button