இலங்கைசெய்திகள்

இலங்கை – சீனா ஒன்பது ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்து!!

Srilanka

சீனாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் ஒன்பது புதிய ஒப்பந்தங்கள்   கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளன.

நேற்றைய தினம்,  இலங்கை பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் சீன பிரதமர் லீ கியாங் தலைமையில் குறித்த ஒப்பந்தம் முடிவாகியுள்ளது. 

 கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒன்பது புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகளின் ஊடாக இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்புறவு மற்றும் ஒத்துழைப்பின் புதிய அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கப்படும் என இரு நாட்டு பிரதமர்களும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button