இலங்கைசெய்திகள்முக்கிய செய்திகள்

லிட்ரோவின் அவசர அறிவிப்பு!

litro

எரிவாயு சம்பந்தமான சிக்கல்கள் இருக்குமாயின் 1311 என்ற அவசர இலக்கத்துக்கு அழைக்குமாறு லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button