இலங்கைசெய்திகள்

உர இறக்குமதி தொடர்பில் அதிவிசேட வர்த்தமானி வௌியானது!!

Extraordinary Gazette

இரசாயன உர இறக்குமதிக்கு எதிரான தடையை நீக்குவதற்கும், கிளைபோசெட் பாவனைக்கான தடையைத் தொடர்ந்தும் அமுல்படுத்தும் வகையிலும் அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button