இலங்கைசெய்திகள்முக்கிய செய்திகள்

கோதுமை மா மற்றும் சீனியின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன!

Price change


 கோதுமை மா மற்றும் சீனி ஆகியவற்றின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி சீனி விலை கிலோவுக்கு 25 ரூபா படியும், கோதுமை மாவின் விலை கிலோவுக்கு 10 ரூபா படியும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்தியாவசிய பொருட்களின் இறக்குமதியாளர் சங்கம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button