இலங்கைசெய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பொலித்தீன் – ஹோமாகம தொழிற்சாலையில் கண்டுபிடிப்பு!!

polythene bag

ஹோமாகம தெலும்பிட்டியாகல பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள பொலித்தீன் தொழிற்சாலையொன்றிலிருந்து லன்ச் சீட் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள 5100 கிலோகிராம் பொலித்தீன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை மற்றும் நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை அதிகாரிகள் இணைந்து இந்தச் சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

இனிவரும் காலங்களில் நாடளாவிய ரீதியில் இவ்வாறான சுற்றிவளைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை அறிவித்துள்ளது.

….

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button