இலங்கைசெய்திகள்

இன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக லலித் வர்ண குமார சத்திய பிரமாணம்!!

Lalith varnakumara

பிரதி சபாநாயகர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய முன்னிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக லலித் வர்ண குமார நாடாளுமன்றில் இன்று(01) சத்தியப்பிரமாணம் செய்தார்.

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் களுத்துறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்த சமரசிங்கவின் பதவி விலகலால் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்துக்கு லலித் வர்ண குமார தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button