இலங்கைசெய்திகள்

நாளை முதல்  தேசிய வெசாக் வாரம்  ஆரம்பம்!!

Festival

தேசிய வெசாக் வாரம் நாளை (02) ஆரம்பமாகிறது.

புத்தளத்தை மையமாகக் கொண்டு நாளை முதல் எதிர்வரும் 8ஆம் திகதி வரை அரச வெசாக் விழா நடைபெறவுள்ளதாக புத்தசாசன அமைச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்க தெரிவித்தார்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button