இலங்கைசெய்திகள்

இலங்கையிலிருந்து நகர்ந்தது சீனக்கப்பல்!!

china

இலங்கை கடற்பரப்பில் இருந்து சர்ச்சைக்குரிய பசளையை கொண்டுவந்த சீனாவின் கப்பல், வெளியேறுகிறதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் மத்தியஸ்த்த சபையில் முறையிடுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button