இலங்கைசெய்திகள்

விசேட அறிவித்தலை வெளியிட்டது இலங்கை மத்திய வங்கி!!

Central Bank of Sri Lanka

என்.ஆர்.எஃப்.சி (NRFC) கணக்குகள் இன்று நள்ளிரவுடன் ரூபாவாக மாற்றப்படும் என சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகும் தகவல் உண்மைக்குப் புறம்பானது என இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button