இலங்கைசெய்திகள்

197 வது அகவையில் இன்று உடுவில் மகளிர் கல்லூரி!!

jaffna

ஆசியாவில் முதலாவதாக விடுதிகளுடன் உருவான பெண்கள் பாடசாலை என்ற சிறப்பிற்குரிய யா/உடுவில் மகளிர் கல்லூரி இன்று தனது 197ஆவது அகவையில் தடம் பதிக்கிறது. கல்லூரியின் நிகழ்வின் நிழல்கள் சில…

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button